2016 week 50 grootoogig

                       Neel.

2016 week 50: grootoogig

jan

ONDER ZEE

't Mooie van de aarde
lijkt me nu klatergoud;
nu ik in heerlijke
droomen verzonken
de zeebodem schouwde:
't veeltakkig waterwoud,
waarin wazig wit
de schelpbootjes blonken.

Om mij blinkschubbig,
grootoogig, de visschen,
zwemmend door 't water
met streelende slagen,
vreezend de laatste
gloren te missen
der watergezeefde
groene lichtlagen.

Schrijdende lomp
op de zinkende zanden,
Stootende tegen
de ranke koralen,
rees ik weer op
tot de wereldsche landen. —
Boven de zee
dreef de zonne te pralen.

J.C. BLOEM

2016 week 40 schuilplaats
hendrie
2016 week 47 verward
hendrie